Senda Carballo-Bértoa

Nombre del proyecto: Conexión casco urbano - senda ciclo-peatonal Avda. Bértoa.
Inicio obra: Obra sin iniciar
Longitud: 681m
Presupuesto: 256.960,34€
Estado: 100% 100
Adjudicatario: López Cao
OBR 22/2020

O tramo 8 do sistema de pistas ciclables estenderá a conexión da zona urbana co polígono industrial de Bértoa, a través da senda ciclable peonil existente na avenida Bértoa, que permitirá, polo tanto, a continuidade cara ao centro da cidade. Esta acción levarase a cabo no corazón de Carballo, eliminando un dos carrís do lado esquerdo da rúa Vázquez de Parga. Esta actuación levarase a cabo integramente pola vía pública.