Senda Polígono – Razo

Nome do proxecto: Conexión polígono industrial de Bértoa - Estrada Carballo - Razo (DP – 1902)
Inicio obra: Xuño de 2021
Lonxitude: 920m
Orzamento: 91.270,76€
Estado: 100% 100
Adxudicatario: Construcciones Cernadas S.L.
OBR 25/2020

O tramo 2 do sistema de sendeiros ciclo-peonís proporciona continuidade ao carril bici existente na avenida de Razo (DP1902), incluída a súa próxima ampliación, e comunícao co polígono industrial de Bértoa e a senda ciclo-peonil executada no tramo 1. Permite a conexión dos centros rurais situados na zona da avenida de Razo e eses centros co parque industrial de Bértoa e o complexo deportivo das Eiroas e, ao mesmo tempo, co colexio Artai. A actuación consiste no acondicionamento e mellora dunha vía pública existente, mellorando a capa de rodaxe existente, adaptándoa ao medio rural polo que discorre e ás condicións de seguridade.