Senda reforzo Avda. Razo

Nome do proxecto: Senda ciclo peonil de regreso complementaria ao carril bici Avda. Razo (DP-1902)
Inicio obra: Marzo de 2021
Lonxitude: 1240m
Orzamento: 460.563,45€
Estado: 100% 100
Adxudicatario: Vázquez y Reino
OBR 22/2020

O tramo 6 do sistema de carril bici peonil completará a senda ciclista existente na avenida de Razo (DP 1902) que só discorre dirección saída do núcleo urbano con outra dirección entrada, proporcionando a ciclistas e peóns un paso seguro sobre a AG 55 e permitindo a conexión do núcleo urbano de Carballo co tramo seguinte, número 7. O trazado discorre por terreos públicos adxacentes á vía existente e fóra das aliñacións establecidas polo Plan Xeral de Ordenación Municipal.