Senda Centro – Colexio Artai

Nome do proxecto: Conexión casco urbano - colexio Artai.
Inicio obra: Maio de 2021
Lonxitude: 897m
Orzamento: 178.444,60€
Estado: 100% 100
Adxudicatario: Desarrolla
OBR 22/2020

A execución do tramo 5 do sistema de camiños conectará a zona urbana co colexio Artai e, polo tanto, tamén comunicará co centro o carril bici existente na avenida de Razo (DP1902), permitindo así unha continuidade do ciclo peonil tamén entre o centro do núcleo urbano de Carballo e o parque industrial de Bértoa pola avenida de Razo. O obxectivo desta acción é promover o movemento autónomo, en bicicleta e a pé, dos estudantes e pais de alumnos do colexio, así como mellorar a súa visibilidade para o resto de usuarios da vía, aínda que tamén proporcionará outro acceso peonil en bicicleta ao polígono desde a zona urbana. Esta actuación levarase a cabo integramente en terreo público, eliminando os aparcamentos da marxe esquerda da avenida De Razo e aproveitando un dos camiños paralelos para carrís bici e mantendo outro de uso peonil.